replique rolex montre breitling

replique montre replique RolexOgłoszenia ukazują się najpierw w wersji papierowej gazety.
Dopiero dwa dni później (od piątku), umieszczamy je na tej stronie.

Masz jakiś pomysł, pytanie, czymś chciałbyć nas zainteresować
Zadzwoń: 062 768-33-33
lub napisz: redakcja@zyciekalisza.pl


Dokąd pójść Artykuły Ogłoszenia Nadaj ogłoszenie Praca LICYTACJE Kontakt Lokalizacja Publicystyka wiadomości z regionu
Zawsze aktualne Historia Mecenas radzi Nasze książki
szukaj: Gazeta założona w 1990 roku. Do tej pory ukazało się 1384 wydań.
Numer bieżącego wydania papierowego: 8
środa, 22 lutego 2017 r.
imieniny: Marty i Małgorzaty
Publicystyka
Ogłoszenia
Pierwsza strona
Puenta
Puenta
W obiektywie paparazziego
W obiektywie paparazziego
Prenumerata
Recencje czytelników
Byłeś na jakiejś imprezie, ciekawym spotkaniu
Przedstaw swoją recenzję
Video reportaże
vfdsv
OBWIESZCZENIE O II PRZETARGU NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH I POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

Wynajmujący: POCZTA POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, 00-940 Warszawa, ul. Rodziny Hiszpańskich 8.

Prowadzący przetarg: Poczta Polska S.A., Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu, ul. Głogowska 17, 60-943 Poznań.

Miejsce przetargu: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz, pokój nr 2.
Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu ogłasza II przetarg pisemny na wynajem:
- lokalu użytkowego o powierzchni 138,84 m2 znajdującego się częściowo na parterze i I piętrze,
- pomieszczeń biurowych o powierzchni: 13,10 m2, 25,20 m2 znajdujących się na II piętrze
- pomieszczeń biurowych o powierzchni 20,60 m2, 29,30 m2, 33,90 m2, 25,50 m2, 12,60 m2 znajdujących się na III piętrze
budynku biurowo-usługowego położonego na nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Kalisz przy ul. Zamkowej 18-20.

Okres trwania umowy: czas nieoznaczony.

Charakterystyka nieruchomości: Nieruchomość znajduje się w ścisłym centrum Kalisza oraz posiada dogodne połączenia komunikacyjne transportem publicznym. Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy. Budynek posiada dostęp dla osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dostęp do budynku możliwy jest przy użyciu windy osobowej przy pomocy pracownika ochrony. Budynek jest dostępny dla interesantów przez 6 dni w tygodniu. W dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach: od 8:00 do 18:00, w soboty od 8:00 do 14:00.

Przedmiot najmu:
Lokal użytkowy – na powierzchnię 138,84 m2, składa się  6 pomieszczeń: pomieszczenie usługowe 55,00 m2 oraz pokój biurowy 20,00 m2 - znajdujące się na parterze, 3 pomieszczenia biurowe o powierzchni: 23,15 m2, 18,98 m2, 17,51 m2 oraz pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 4,20 m2 znajdujące się na I piętrze. W pomieszczeniach lokalu zamontowane są grzejniki wodne, płytowe. Stolarka okienna PCV, oszklenie pełne. Drzwi wejściowe drewniane w stanie bardzo dobrym. Podłogi – w pokojach panele oraz parkiet, sala usługowa – gres polerowany.
Pomieszczenia biurowe II piętro – na powierzchnię 38,30 m2, składają się 2 pomieszczenia o powierzchni 13,10 m2  oraz 25,20 m2. Niezależne pokoje biurowe z dostępem do sanitariatów w obrębie kondygnacji.
Pomieszczenia biurowe III piętro – na powierzchnię 121,90 m2, składa się 5 pomieszczenia biurowych: nr 1 o powierzchni 20,60 m2, 
nr 2 o powierzchni 29,30 m2, nr 3 o powierzchni 33,90 m2, nr 4 o powierzchni 25,50 m2, nr 5 o powierzchni 12,60 m2 , z dostępem do sanitariatów w obrębie kondygnacji..

Wywoławcza stawka czynszu za lokal użytkowy wynosi: 80,00 zł netto/m2 miesięcznie za pomieszczenia na parterze oraz 50,00 zł netto miesięcznie za pomieszczenia na I piętrze.
Wywoławcza stawka czynszu za pomieszczenia biurowe na II piętrze: 21,00 zł netto/m2 miesięcznie.
Wywoławcza stawka czynszu za pomieszczenia biurowe na III piętrze: 21,00 zł netto/m2 miesięcznie.
Szczegółowe informacje na temat  II przetargu i warunków najmu zostały zawarte w projekcie umów najmu, z którymi można się zapoznać siedzibie: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz pok. 2. tel. 502 016 128 w godzinach od 800 do 1400.
Termin i miejsce składania ofert: 24-02-2017 r. do godz. 14.00. Miejsce: Poczta Polska S.A. ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz pok. 2.
Termin otwarcia ofert: 27-02-2017 r. godz. 10.00. Miejsce: Poczta Polska S.A. ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz pok. 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1.    Złożenie przez Oferenta podpisanego Formularza zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się
    z projektem umowy najmu i stanem technicznym pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu i przyjęciem tych warunków bez zastrzeżeń. Formularz
    zgłoszenia uczestnictwa w przetargu wraz z oświadczeniem można pobrać w miejscu składania ofert.
2.    Złożenie przez Oferenta pisemnej oferty zawierającej: nazwę i adres oferenta, wskazanie lokalu użytkowego wraz z powierzchnią, cenę netto za najem
    1m2  powierzchni miesięcznie, podpis oferenta.
3. Wpłacenie wadium:
*    za lokal użytkowy w wysokości obliczonej w następujący sposób: powierzchnia lokalu x stawka wywoławcza czynszu x 3 + podatek VAT (23%),
*    za każde pomieszczenie biurowe, na który chce się przystąpić do przetargu, w wysokości obliczonej w następujący sposób: powierzchnia lokalu x
    stawka wywoławcza czynszu x 3 + podatek VAT (23%)
na konto nr: 85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 prowadzone w Bank Pocztowy S.A. w terminie do dnia 23-02-2017 r., przy czym jako termin wpłaty rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A., z dopiskiem na przelewie w rubryce tytułem „PI Poznań przetarg – lokal użytkowy/pomieszczenie biurowe o pow:  …. Kalisz, ul. Zamkowa 18-20”. Jako termin wpłaty wadium rozumiany jest termin uznania wpłaty na rachunku Poczty Polskiej S.A. Wadium złożone przez Oferenta przepada na rzecz Spółki, gdy oferent, którego oferta została przyjęta, uchylił się od zawarcia umowy w wyznaczonym terminie.
4. Wymagane dokumenty należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres: Poczta Polska S.A. Pion Infrastruktury, Obszar Operacyjny ds. Nieruchomości w Poznaniu Dział Administrowania Nieruchomościami i Konserwacji, ul. Zamkowa 18-20, 62-800 Kalisz z dopiskiem  odpowiednio:
„Przetarg – wynajem lokalu użytkowego w Kaliszu  – termin 27-02-2017”.
„Przetarg – wynajem pomieszczenia biurowego w Kaliszu  – termin 27-02-2017”.
Okres związania stron ofertą wynosi 180 dni. Jedna złożona oferta wystarczy do przeprowadzenia przetargu.
Wpłacone przez wyłonionego w przetargu najemcę, ulega zaliczeniu na poczet kaucji, o której mowa w projektach umów najmu lokali użytkowych. Pozostałą do zapłaty kwotę kaucji najemca zobowiązany jest wpłacić na konto Poczty Polskiej S.A.
85 1320 0019 0099 0718 2000 0025 w terminie 7 dni od powzięcia informacji o zatwierdzeniu przez Dyrektora Operacyjnego ds. Nieruchomości wyboru oferenta.
Informacje na temat powierzchni oraz termin oględzin pomieszczeń można uzgodnić w dni powszednie w godz. od 9.00 do 14.00 po uprzednim kontakcie z pracownikiem merytorycznym – p. Tomaszem Ojrzanowskim (tel. 502-016-128) lub Robertem Bendkowskim (tel. 519 034 599). Pomieszczenia można oglądać do dnia  23-02-2017 r.

POCZTA POLSKA S.A. ZASTRZEGA SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA  PRZETARGU W KAŻDYM CZASIE BEZ PODANIA PRZYCZYN I PONOSZENIA SKUTKÓW PRAWNYCH I FINANSOWYCH Z TEGO TYTUŁU.

« powrót    Drukowanie bieżącej strony
Ankieta
Czy masz problem z sąsiadem, który pali śmieciami?
Tak
100%
Nie
0%
zobacz poprzednie ankiety
Najczęściej czytane
Bieżące
Archiwalne
Fotografia historyczna
Stary KaliszKalisz w czasie wojen
Galeria czytelników

ocena: 7.60

ocena: 7.43
Życie Kalisza, ul. Spółdzielcza 6, 62-800 Kalisz | tel. (0 62) 768-33-33 | e-mail: redakcja@zyciekalisza.pl
Made & hosted: tel-wd.com