replique rolex montre breitling

replique montre replique RolexOgłoszenia ukazują się najpierw w wersji papierowej gazety.
Dopiero dwa dni później (od piątku), umieszczamy je na tej stronie.

Masz jakiś pomysł, pytanie, czymś chciałbyć nas zainteresować
Zadzwoń: 062 768-33-33
lub napisz: redakcja@zyciekalisza.pl


Artykuły Dokąd pójść Ogłoszenia Nadaj ogłoszenie Praca Kontakt Lokalizacja Licytacje Publicystyka wiadomości z regionu Reklama
Zawsze aktualne Historia Mecenas radzi Nasze książki
szukaj: Gazeta założona w 1990 roku. Do tej pory ukazało się 1490 wydań.
Numer bieżącego wydania papierowego: 62
piątek, 22 lutego 2019 r.
imieniny: Marty i Małgorzaty
Ogłoszenia
Pierwsza strona
Puenta
Puenta
W obiektywie paparazziego
W obiektywie paparazziego
Prenumerata
Recencje czytelników
Byłeś na jakiejś imprezie, ciekawym spotkaniu
Przedstaw swoją recenzję
Video reportaże
Pościg za pijanym kierowcą. Galeria Kalinka
Ratunek dla spóźnialskich, czyli czynny żal w prawie podatkowym

  Dnia 30 kwietnia minął termin składania deklaracji podatkowych w zakresie podatku dochodowego – PIT 36, PIT 37, PIT 38. Osoby, które nie złożyły deklaracji w tym terminie, narażają się na odpowiedzialność finansową. Zgodnie z dyspozycją art. 54 k.k.s.: „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny od 10 do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”.
Wysokość stawki dziennej w przypadku grzywny orzekanej na podstawie przepisów kodeksu karnego skarbowego to co najmniej 1/30 minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 66,66 zł. Najwyższa stawka dzienna grzywny to ponad 26664 zł. Ustalając stawkę dzienną grzywny, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. System wymiaru grzywny jest w polskim prawie skarbowym bardzo skomplikowany i ze względu na ograniczone ramy niniejszego artykułu nie będę go szczegółowo omawiał. Z punktu widzenia zwykłego podatnika istotnym jest, że wysokość grzywny za niezłożenie deklaracji w terminie wynosi od 666,60 zł. do nawet ponad 19 milionów złotych.
Sytuacja podatników, którzy zapomnieli złożyć deklarację, nie jest jednak beznadziejna, bowiem w art. 16 kodeksu karnego skarbowego przewidziano instytucję tzw. czynnego żalu, który może stanowić ratunek dla spóźnialskich. Mechanizm tej instytucji w dużym uproszczeniu sprowadza się do tego, że podatnik, który sam doniesie na siebie do organu skarbowego i złoży spóźnioną deklarację oraz uiści zaległy podatek, nie podlega karze.
Zgodnie z dyspozycją art. 16 §1 k.k.s.: „Nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu”.
Zgodnie z §4 przywołanego przepisu zawiadomienie powinno być złożone na piśmie albo przekazane ustnie do protokołu. By uniknąć odpowiedzialności, trzeba więc złożyć stosowne pismo w urzędzie skarbowym lub udać się do urzędu i złożyć stosowne oświadczenie do protokołu spisanego przez urzędnika. Należy pamiętać o tym, że zawiadomienie nie będzie skuteczne – nie będzie można skorzystać z dobrodziejstwa czynnego żalu, gdy organ skarbowy miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Lepiej więc nie zwlekać ze złożeniem czynnego żalu, bo może się zdarzyć, że donos na nas zdążył złożyć np. zazdrosny sąsiad. Instytucja czynnego żalu dotyczy nie tylko deklaracji w podatku dochodowym, aczkolwiek właśnie w tym przypadku najczęściej podatnicy korzystają z czynnego żalu. Z instytucji czynnego żalu można bowiem skorzystać, gdy nie  złożyliśmy w terminie innej deklaracji, np. VAT lub CIT, a także w przypadku innych przestępstw skarbowych, np. niewystawienie faktury czy rachunku, które to przestępstwo  opisane jest w art. 62 §1 k.k.s.  Poniżej podaję terminy składania najpopularniejszych deklaracji podatkowych:
PIT-4R (deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych) – do 31 stycznia za rok poprzedni.
PIT-11 (informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy) – do ostatniego dnia lutego za rok poprzedni.
PIT-28 (zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – np. dochody z najmu rozliczane ryczałtem) – do 31 stycznia za rok poprzedni.
PIT-36, PIT 37, PIT 38 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym) – do 30 kwietnia za rok poprzedni.
VAT 7 (deklaracja dla podatku od towarów i usług) – do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.
CIT-8 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych) – do 31 marca za rok poprzedni.
Warto znać powyższe terminy i deklaracje podatkowe składać w terminie, a instytucję czynnego żalu traktować jako ostateczność, tak by uniknąć postępowania karnoskarbowego.
 

« powrót    Drukowanie bieżącej strony
Ankieta
Czy wiesz co to jest 5G?
Tak
64%
Nie
36%
zobacz poprzednie ankiety
Najczęściej czytane
Bieżące
Archiwalne
Fotografia historyczna
Stary KaliszKalisz w czasie wojen
Galeria czytelników

ocena: 8.00

ocena: 7.40
Fotoreportaże
Święto Niepodległości w Kaliszu
Życie Kalisza, ul. Spółdzielcza 6, 62-800 Kalisz | tel. (0 62) 768-33-33 | e-mail: redakcja@zyciekalisza.pl
Made & hosted: tel-wd.com