replique rolex montre breitling

replique montre replique RolexOgłoszenia ukazują się najpierw w wersji papierowej gazety.
Dopiero dwa dni później (od piątku), umieszczamy je na tej stronie.

Masz jakiś pomysł, pytanie, czymś chciałbyć nas zainteresować
Zadzwoń: 062 768-33-33
lub napisz: redakcja@zyciekalisza.pl


Artykuły Dokąd pójść Ogłoszenia Nadaj ogłoszenie Praca Kontakt Lokalizacja Licytacje Publicystyka wiadomości z regionu Reklama
Zawsze aktualne Historia Mecenas radzi Nasze książki
szukaj: Gazeta założona w 1990 roku. Do tej pory ukazało się 1490 wydań.
Numer bieżącego wydania papierowego: 62
piątek, 22 lutego 2019 r.
imieniny: Marty i Małgorzaty
Ogłoszenia
Pierwsza strona
Puenta
Puenta
W obiektywie paparazziego
W obiektywie paparazziego
Prenumerata
Recencje czytelników
Byłeś na jakiejś imprezie, ciekawym spotkaniu
Przedstaw swoją recenzję
Video reportaże
Pościg za pijanym kierowcą. Galeria Kalinka
Ruch bezwizowy a zatrudnianie Ukraińców

 Z dniem 11 czerwca br. zniesiony został obowiązek posiadania wizy przez obywateli Ukrainy podróżujących do Unii Europejskiej. W ramach ruchu bezwizowego Ukrainiec może przebywać na terenie UE 90 dni w ciągu 180-dniowego okresu. Do 90 dni wlicza się również poprzednie pobyty, np. na podstawie uprzednio posiadanej wizy (również sprzed 11 czerwca). Wszystkie pobyty są sumowane.  Warunkiem niezbędnym do wjazdu bez wizy jest posiadanie paszportu biometrycznego i spełnienie pozostałych warunków wjazdu określonych w Kodeksie granicznym Schengen. Obywatele Ukrainy muszą uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu, posiadać wymagane środki finansowe (300 zł do trzech dni i 75 zł na każdy kolejny dzień pobytu) oraz nie mogą widnieć w bazach danych jako osoby, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu, i stanowić zagrożenia dla porządku publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego. Liberalizacja przepisów nie dotyczy wjazdu do Wielkiej Brytanii i Irlandii.
W ostatnich tygodniach w mediach dużo się mówiło, że ruch bezwizowy może odbywać się wyłącznie w celach turystycznych, biznesowych i rodzinnych. A tak nie jest. Obywatele Ukrainy w ramach ruchu bezwizowego mogą także wykonywać pracę na terytorium Polski. Potwierdzenie takiego stanowiska znajdziemy zarówno w urzędzie pracy, jak i na stronie internetowej Straży Granicznej. Warunkiem zatrudnienia jest posiadanie odpowiednich dokumentów do realizacji tego celu, np. oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiedniego zezwolenia na pracę. W praktyce wygląda to bardzo podobnie jak przy zatrudnieniu Ukraińca posiadającego wizę pracowniczą. Należy dopełnić formalności związanych z zatrudnieniem. Główna różnica polega na tym, że osoba ta nie może przebywać w Polsce i tym samym pracować dłużej niż 90 dni. Posiadając wizę pracowniczą, okres ten wynosi 6 miesięcy.
Należy pamiętać, że bez zmian natomiast pozostają kwestie kontroli pobytu i zatrudnienia Ukraińców, a także odpowiedzialności w przypadku działań niezgodnych z prawem. Kontrolą legalności zatrudnienia i pobytu cudzoziemców na terenie Polski zajmują się Państwowa Inspekcja Pracy i Staż Graniczna. Przed przystąpieniem do czynności kontrolerzy muszą wylegitymować się upoważnieniem do kontroli. Ale trzeba wiedzieć, że w przypadku konieczności podjęcia niezwłocznej kontroli funkcjonariusze mogą przeprowadzić kontrolę, okazując jedynie legitymacje służbowe. Kontroli podlega dokumentacja niezbędna do zgodnego z prawem wykonywania pracy przez cudzoziemca oraz charakter i warunki wykonywania pracy pod kątem zgodności z dokumentami.
Powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy jest wykroczeniem zagrożonym grzywną od 3.000 do 5.000 zł. Natomiast cudzoziemiec wykonujący taką pracę naraża się na grzywnę do 1.000 do 5.000 zł. Inspekcja w przypadku ustalenia tego wykroczenia kieruje wniosek do sądu o ukaranie pracodawcy, a na cudzoziemca nakłada mandat. Natomiast w przypadku ustalenia, iż pobyt cudzoziemca jest wykonywany niezgodnie z prawem, Straż Graniczna może wydać decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia kraju. Może także zostać wszczęte postępowanie karne. W takim przypadku koszty związane z wydaniem i wykonaniem decyzji zobowiązującej do opuszczenia kraju ponosi pracodawca. Kara nie zwalnia pracodawcy z obowiązku zapłaty wynagrodzenia za pracę.
Powierzanie pracy Ukraińcowi przebywającemu w Polsce niezgodnie z prawem jest zagrożone grzywną od 3.000 do 5.000 zł. Gdy powierzanie jest uporczywe, a praca nie ma związku z prowadzoną działalnością gospodarczą grzywna może wynieść do 10.000 zł. Ale już takie powierzanie pracy w związku prowadzoną działalnością gospodarczą może grozić grzywna albo kara ograniczenia wolności. Tak samo będzie w przypadku nielegalnego powierzenia pracy wielu cudzoziemcom. A gdy powierzenie pracy ma miejsce w warunkach szczególnego wykorzystania albo osoba ta jest ofiarą handlu ludźmi, kara może wynieść do 3 lat pozbawienia wolności.
Dlatego też jeśli nie chcemy mieć problemów, przed powierzeniem pracy Ukraińcowi należy sprawdzić jego paszport, wykonać kserokopię i dopełnić formalności związanych z zatrudnieniem.

 

« powrót    Drukowanie bieżącej strony
Ankieta
Czy wiesz co to jest 5G?
Tak
64%
Nie
36%
zobacz poprzednie ankiety
Najczęściej czytane
Bieżące
Archiwalne
Fotografia historyczna
Stary KaliszKalisz w czasie wojen
Galeria czytelników

ocena: 8.00

ocena: 7.40
Fotoreportaże
Święto Niepodległości w Kaliszu
Życie Kalisza, ul. Spółdzielcza 6, 62-800 Kalisz | tel. (0 62) 768-33-33 | e-mail: redakcja@zyciekalisza.pl
Made & hosted: tel-wd.com