replique rolex montre breitling

replique montre replique RolexOgłoszenia ukazują się najpierw w wersji papierowej gazety.
Dopiero dwa dni później (od piątku), umieszczamy je na tej stronie.

Masz jakiś pomysł, pytanie, czymś chciałbyć nas zainteresować
Zadzwoń: 062 768-33-33
lub napisz: redakcja@zyciekalisza.pl


Artykuły Dokąd pójść Ogłoszenia Nadaj ogłoszenie Praca Kontakt Lokalizacja Licytacje Publicystyka wiadomości z regionu Reklama
Zawsze aktualne Historia Mecenas radzi Nasze książki
szukaj: Gazeta założona w 1990 roku. Do tej pory ukazało się 1490 wydań.
Numer bieżącego wydania papierowego: 62
piątek, 22 lutego 2019 r.
imieniny: Marty i Małgorzaty
Ogłoszenia
Pierwsza strona
Puenta
Puenta
W obiektywie paparazziego
W obiektywie paparazziego
Prenumerata
Recencje czytelników
Byłeś na jakiejś imprezie, ciekawym spotkaniu
Przedstaw swoją recenzję
Video reportaże
Pościg za pijanym kierowcą. Galeria Kalinka
Virtus post nummos

 Mówi się, że pewne są tylko śmierć i podatki. Gdzie się nie ruszyć, to fiskus czeka z otwartymi ramionami. W myśl zasady powszechnego opodatkowania wyrażonej w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w ustawie oraz dochodów, od których minister finansów zaniechał poboru podatku. Jednak w myśl art. 2 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy przepisów tych nie stosuje się do przychodów wynikających z czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy. I tu pojawia się furtka. Prawo podatkowe nie wskazuje konkretnych przypadków. W tym zakresie należy odnieść się do przepisów kodeksu cywilnego, zgodnie z którym czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy. Nieważna jest również czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. W związku z powyższym przedmiotem prawnie skutecznej umowy nie mogą być zachowania, które ze swej istoty są sprzeczne z prawami przyrody, ustawą lub zasadami współżycia społecznego.
Niezależnie od ekip, jakie rządziły naszym krajem,  przepisy podatkowe tworzono w duchu zasad moralności społecznej, z założeniem, że Skarb Państwa nie powinien czerpać zysków z niemoralnej działalności. Tymczasem pani Ilona, bohaterka dość znanej sprawy podatkowej, wykonuje najstarszy zawód świata. Nie ulega zatem wątpliwości, że „usługi” świadczone przez nią oraz jej koleżanki i kolegów, jako że są niemoralne i tym samym sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, nie podlegają opodatkowaniu. Dodatkowo w Polsce przepisy kodeksu karnego przewidują karę do 10 lat pozbawienia wolności dla osób, które czerpią korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę. Byłoby mało elegancko, gdyby naczelnik urzędu skarbowego występował niejako w roli sutenera pobierającego daninę. Zatem oczywiste jest, że profesja niemoralna, niezgodna z zasadami współżycia społecznego i na dodatek zabezpieczona przepisami kodeksu karnego, to podatku od tego się nie płaci. Takich przychodów nie trzeba nigdzie zgłaszać ani uwzględniać w deklaracji podatkowej.
Tu temat mógłby się zakończyć, gdyby nie długie macki fiskusa. Jeśli ujawnimy posiadane środki, to zaczną się problemy. Wówczas nie wystarczy przed urzędem skarbowym powołać się na wykonywaną profesję. Jak wiemy, fiskus jest niewierzący. Okoliczności uzyskania przychodu trzeba udowodnić, a same przychody uprawdopodobnić w sposób bardzo szczegółowy, w szczególności poprzez określenie miejsc działania, telefonów, punktu zaopatrzenia w materiały eksploatacyjne, przedstawienie listy klientów. Najlepiej jeszcze, żeby fiskus mógł przesłuchać klientów. Oczywiście, jeżeli okaże się, że świadkowie są zbyt bliscy, fiskus uzna ich zeznania za niewiarygodne. Istotne są również stawki, ilości klientów i kalkulacje przychodów. Takich spraw rozpatrywanych przez fiskusa i sądy jest stosunkowo dużo, a sukcesem kończy się niewiele.
Wówczas takiej osobie grozi 75% podatek z tytułu nieujawnionych źródeł dochodu.
 Naprzeciw systemowi stanęła pani Ilona z Katowic. W dniu 7 października 2013 r. skierowała do dyrektora izby skarbowej wniosek o wydanie wiążącej interpretacji podatkowej, w którym zadała m.in. pytanie: „czy środki pieniężne na pokrycie wydatków na zakup nieruchomości mogą podlegać opodatkowaniu jako nieujawnione źródła przychodu stawką 75%, jeżeli zostały uzyskane z nierządu?”.
 Pani Ilona jednak bardzo profesjonalnie podeszła do sprawy. Przez 9 lat uprawiania nierządu systematycznie wpłacała uzyskiwane środki na rachunek bankowy. Przed IS wykazała, że ogłaszała się na portalach internetowych. Przedstawiła wydruki z portali z zamazaną twarzą oraz oryginalne zdjęcia z sesji zdjęciowej. Nadto na portalach podawany był ten sam numer telefonu, adres mailowy, godziny pracy i cennik. Również pod ogłoszeniami znalazły się komentarze klientów. Usługi były wykonywane w wynajętym mieszkaniu, a pani Ilona dysponowała stosownymi umowami. Okoliczności te zostały przez nią dokładnie opisane i udokumentowane. Wydawać by się mogło, że sprawa jest prosta, ale taką nie była. Dopiero po dwóch latach batalii z izbą skarbową i wojewódzkim sądem administracyjnym pani Ilona otrzymała interpretację, że posiadane przez nią środki nie podlegają opodatkowaniu. W konsekwencji mogła kupić mieszkanie bez ryzyka obciążenia karnym podatkiem. Jak widać, pomimo wielowiekowych tradycji, aby odnieść sukces w tym zawodzie nie wystarczy być tylko atrakcyjnym, a paremia „pieniądze przed cnotą” pozostaje społecznie aktualna.

« powrót    Drukowanie bieżącej strony
Ankieta
Czy wiesz co to jest 5G?
Tak
64%
Nie
36%
zobacz poprzednie ankiety
Najczęściej czytane
Bieżące
Archiwalne
Fotografia historyczna
Stary KaliszKalisz w czasie wojen
Galeria czytelników

ocena: 8.00

ocena: 7.40
Fotoreportaże
Święto Niepodległości w Kaliszu
Życie Kalisza, ul. Spółdzielcza 6, 62-800 Kalisz | tel. (0 62) 768-33-33 | e-mail: redakcja@zyciekalisza.pl
Made & hosted: tel-wd.com