replique rolex montre breitling

replique montre replique RolexOgłoszenia ukazują się najpierw w wersji papierowej gazety.
Dopiero dwa dni później (od piątku), umieszczamy je na tej stronie.

Masz jakiś pomysł, pytanie, czymś chciałbyć nas zainteresować
Zadzwoń: 062 768-33-33
lub napisz: redakcja@zyciekalisza.pl


Artykuły Dokąd pójść Ogłoszenia Nadaj ogłoszenie Praca Kontakt Lokalizacja Licytacje Publicystyka wiadomości z regionu Reklama
Zawsze aktualne Historia Mecenas radzi Nasze książki
szukaj: Gazeta założona w 1990 roku. Do tej pory ukazało się 1490 wydań.
Numer bieżącego wydania papierowego: 62
piątek, 22 lutego 2019 r.
imieniny: Marty i Małgorzaty
Ogłoszenia
Pierwsza strona
Puenta
Puenta
W obiektywie paparazziego
W obiektywie paparazziego
Prenumerata
Recencje czytelników
Byłeś na jakiejś imprezie, ciekawym spotkaniu
Przedstaw swoją recenzję
Video reportaże
Pościg za pijanym kierowcą. Galeria Kalinka
Władza rodzicielska

Władza rodzicielska obejmuje prawa i obowiązki, jakie wobec dzieci mają rodzice. Przysługuje obojgu rodzicom. Powstaje z chwilą narodzin dziecka i trwa do jego pełnoletności. Rodzice zobowiązani są troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać dziecko do pracy odpowiednio do jego uzdolnień.

 Rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. W umowie darowizny albo w testamencie można zastrzec, że przedmioty przypadające dziecku z tytułu darowizny lub testamentu nie będą objęte zarządem sprawowanym przez rodziców (np. dziadkowie mogą zapisać wnukowi swoje mieszkanie i wyłączyć rodziców dziecka od sprawowania zarządu mieszkaniem). W takim przypadku spadkodawca lub darczyńca powinien wskazać inną osobę, które zamiast rodziców będzie sprawowała zarząd majątkiem. Jeśli zarządca nie zostanie przez spadkodawcę lub darczyńcę wskazany, zarząd będzie sprawował kurator ustanowiony przez sąd opiekuńczy.
Władza rodzicielska co do zasady przysługuje obojgu rodzicom. Jeżeli jedno z rodziców nie żyje albo nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu z rodziców. To samo dotyczy wypadku, gdy jedno z rodziców zostało pozbawione władzy rodzicielskiej albo gdy jego władza rodzicielska uległa zawieszeniu. Jeżeli żadnemu z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska albo jeżeli rodzice są nieznani, ustanawia się dla dziecka opiekę.
Jeśli rodzice dziecka się rozwodzą, sąd w wyroku rozwodowym jest zobowiązany orzec o sposobie sprawowania władzy rodzicielskiej nad małoletnim potomstwem. Zazawyczaj sądy przyznają władzę rodzicielską rodzicowi, z którym dziecko zamieszka po rozwodzie, ograniczając uprawnienia drugiego z rodziców do prawa współdecydowania w istotnych sprawach dotyczących dziecka (np. wybór szkoły).
Sąd może także pozostawić władzę rodzicielską obojgu rodzicom, ale może tego dokonać tylko wtedy, gdy oboje rodzice przedstawią przed sądem pisemne porozumienie odnośnie sprawowania władzy rodzicielskiej.
Kolejną istotną kwestią jest możliwość pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej rodziców lub jednego z nich. Zauważyć przy tym należy, że instytucja pozbawienia władzy rodzicielskiej jest stosowana przez sądy dość rzadko i tylko w wyjątkowych przypadkach. Okoliczności, w jakich może dojść do pozbawienia władzy rodzicielskiej, wymienia art. 111 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Zgodnie z dyspozycją tegoż przepisu: „Jeżeli władza rodzicielska nie może być wykonywana z powodu trwałej przeszkody albo jeżeli rodzice nadużywają władzy rodzicielskiej lub w sposób rażący zaniedbują swe obowiązki względem dziecka, sąd opiekuńczy pozbawi rodziców władzy rodzicielskiej. Pozbawienie władzy rodzicielskiej może być orzeczone także w stosunku do jednego z rodziców”.
Pamiętać przy tym należy, że pozbawienie władzy rodzicielskiej jest ostatecznością. Najczęściej sądy początkowo sięgają po łagodniejsze środki, np. ustanowienie asystenta rodziny czy kuratora, a dopiero gdy te środki okażą się nieskuteczne, decydują się na pozbawienie władzy rodzicielskiej. Władza rodzicielska nie ma bezpośredniego przełożenia na kontakty z dzieckiem i nawet rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej ma prawo do kontaktów z dzieckiem. W razie ustania przyczyny, która była podstawą pozbawienia władzy rodzicielskiej, sąd opiekuńczy może władzę rodzicielską przywrócić.
 

« powrót    Drukowanie bieżącej strony
Ankieta
Czy wiesz co to jest 5G?
Tak
64%
Nie
36%
zobacz poprzednie ankiety
Najczęściej czytane
Bieżące
Archiwalne
Fotografia historyczna
Stary KaliszKalisz w czasie wojen
Galeria czytelników

ocena: 8.00

ocena: 7.40
Fotoreportaże
Święto Niepodległości w Kaliszu
Życie Kalisza, ul. Spółdzielcza 6, 62-800 Kalisz | tel. (0 62) 768-33-33 | e-mail: redakcja@zyciekalisza.pl
Made & hosted: tel-wd.com