replique rolex montre breitling

replique montre replique RolexOgłoszenia ukazują się najpierw w wersji papierowej gazety.
Dopiero dwa dni później (od piątku), umieszczamy je na tej stronie.

Masz jakiś pomysł, pytanie, czymś chciałbyć nas zainteresować
Zadzwoń: 062 768-33-33
lub napisz: redakcja@zyciekalisza.pl


Artykuły Dokąd pójść Ogłoszenia Nadaj ogłoszenie Praca Kontakt Lokalizacja Licytacje Publicystyka wiadomości z regionu Reklama
Zawsze aktualne Historia Mecenas radzi Nasze książki
szukaj: Gazeta założona w 1990 roku. Do tej pory ukazało się 1490 wydań.
Numer bieżącego wydania papierowego: 62
piątek, 22 lutego 2019 r.
imieniny: Marty i Małgorzaty
Ogłoszenia
Pierwsza strona
Puenta
Puenta
W obiektywie paparazziego
W obiektywie paparazziego
Prenumerata
Recencje czytelników
Byłeś na jakiejś imprezie, ciekawym spotkaniu
Przedstaw swoją recenzję
Video reportaże
Pościg za pijanym kierowcą. Galeria Kalinka
Naruszalna nienaruszalność mieszkania

 Artykuł 50. konstytucji RP zapewnia nienaruszalność mieszkania. Co oznacza, że bez naszej zgody nikomu nie wolno wejść do naszego miejsca zamieszkania. Jednakże w tym samym artykule przeczytamy, że przeszukanie mieszkania, pomieszczenia lub pojazdu może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Czyli niby nie można, ale są przypadki, kiedy można.
Jedną z grup, które bardzo chciałby zajrzeć do naszych mieszkań, są kontrolerzy odbiorników RTV. Do takich kontroli upoważnieni są wybrani pracownicy Poczty Polskiej. Jednakże formalnie brak jest podstaw prawnych do kontrolowania naszych mieszkań bez naszej zgody. Zatem kontrolerów możemy do mieszkania nie wpuścić. Brak jest także podstaw do wstępu do mieszkania bez naszej zgody i ewentualnej kontroli przez listonoszy i kurierów. A co z inkasentem? Jego prawo wstępu do mieszkania może być uregulowane jedynie w umowie na dostawę mediów i nie wynika z ustawy. Zatem (jeśli liczniki są wewnątrz mieszkania) powinniśmy go wpuścić, ale jeśli tego nie zrobimy, to jedyne, czego możemy się spodziewać, to odcięcie dostawy mediów.
Podobnie sytuacja wygląda z firmą ochroniarską. Ustawa nie daje pracownikom ochrony prawa wstępu do mieszkania, ale nasza umowa może przewidywać takie uprawnienia. Niewywiązanie się z umowy może co najwyżej skutkować jej rozwiązaniem i zaprzestaniem świadczenia usług. Wyjątkiem od reguły jest sytuacja, gdy pracownicy ochrony będą mieli uzasadnione podejrzenie zagrożenia życia ludzkiego wewnątrz mieszkania. Wówczas wejście może być uznane za zgodne z prawem.
Administratorowi budynku, co do zasady, bez naszej zgody i ustalenia terminu też nie wolno wejść do naszego mieszkania. Jednak administrator może się nawet włamać do mieszkania, jeśli dojdzie w nim do poważnej awarii, takiej jak na przykład pęknięcie rury. Również straż pożarna ma takie uprawnienia w sytuacji, gdy zagrożone jest ludzkie życie, zdrowie lub mienie.
Do mieszkania bez naszej zgody może natomiast wejść komornik, który posiada tytuł wykonawczy. Może także zarządzić przymusowe otwarcie mieszkania oraz innych pomieszczeń czy schowków dłużnika. W razie oporu może poprosić o asystę policję.
Policja, prokurator itp. służby mogą trochę więcej niż inkasent, ale też nie wszystko. Zgodnie z kodeksem postępowania karnego drzwi musimy otworzyć funkcjonariuszom, którzy w celu wykrycia lub zatrzymania albo przymusowego doprowadzenia osoby podejrzanej, a także w celu znalezienia rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym mogą dokonać przeszukania mieszkania i innych miejsc, pod warunkiem jednak, że istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub wymienione rzeczy tam się znajdują. Przeszukanie może nastąpić w oparciu o postanowienie wydane przez sąd lub prokuratora. W wyjątkowych przypadkach funkcjonariusz może wejść bez nakazu. Musi jednak pokazać legitymację służbową i wyjaśnić cel wizyty. Następnie w ciągu 7 dni musi przedstawić wydany następczo nakaz uzasadniający przeprowadzenie poszukania.
A co że strażą miejską? Ta może być uprawniona do kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska, czyli m.in. sprawdzania, czym palimy w piecu. W konsekwencji na podstawie upoważnienia przez prezydenta miasta może wejść do naszego domu bez naszej zgody. Jednakże przepis uprawniający do tych kontroli budzi poważne wątpliwości i jest obecnie przedmiotem analizy Trybunału Konstytucyjnego.
 

« powrót    Drukowanie bieżącej strony
Ankieta
Czy wiesz co to jest 5G?
Tak
64%
Nie
36%
zobacz poprzednie ankiety
Najczęściej czytane
Bieżące
Archiwalne
Fotografia historyczna
Stary KaliszKalisz w czasie wojen
Galeria czytelników

ocena: 8.00

ocena: 7.40
Fotoreportaże
Święto Niepodległości w Kaliszu
Życie Kalisza, ul. Spółdzielcza 6, 62-800 Kalisz | tel. (0 62) 768-33-33 | e-mail: redakcja@zyciekalisza.pl
Made & hosted: tel-wd.com